sunnuntaina

Seminaari: Ortodoksinen elämänlaatu (20.-22.9.2013)
Syyskuussa pidettiin Athos-Säätiön Keskuksen avajaisseminaari, "Ortodoksinen elämänlaatu". Viikonloppuseminaarissa (20.-22.9.) puhuivat Athosvuoren Pyhän Andreaan skiitan johtaja arkkimandriitta Efraim ja hänen seurueeseensa kuulunut PTh Polidoros Koiverakis sekä suomalaisista Heinäveden Lintulan luostarin nunna Kristoduli, Athos-Säätiön toiminnanjohtaja TT Hannu Pöyhönen sekä Athos-Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja TM Heikki Alex Saulamo. Seminaariin osallistui kaikkiaan noin 110 ihmistä.  

Lämmin kiitos kaikille avajaisseminaarin onnistumiseen eri tavoin vaikuttaneille, erityisesti luennoitsijoille, osallistujille ja talkoolaisille!


"Kristus tuli maan päälle ja ihmiseksi. Ei ainoastaan pelastaakseen meidät kadotuksesta, eikä heittääkseen paholaista kadotukseen, eikä ainoastaan näyttääkseen keinoja, miten pelastuisimme, vaan osoittaakseen meille pyhän elämän vaelluksensa - sen, kuinka meidän tulee vaeltaa lyhyt aikamme täällä." - Muistiinpano Arkkimandriitta Efraimin luennosta "Ortodoksinen elämänlaatu Kirkon askeettisessa perinteessä I"

"Kaikkein suurin ylpeyden aste on seisoa matalammalla kuin mihin Jumala on meidät tarkoittanut... Meidän tulee pyrkiä saavuttamaan ne mitat, jotka Jumala on meille asettanut." - Muistiinpano PTh Polidoros Koiverakiksen vastauksesta eräälle kysyjälle.


Seminaarin alussa luettiin yksi tervehdyskirje - kreikaksi ja suomeksi - joka oli isä Efraimilta ja hänen veljestöltään seminaariin osallistujille. Tällä videolla kirjeet lukee ääneen Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen.

Pyhän Andreaan skiitan johtajan, isä Efraimin, ensimmäinen puhe ortodoksisesta elämänlaadusta. Suomeksi puheen tulkkaa Athos-Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen.