Athos-Säätiön Panagian tilanteesta

Vanhus Efraim Filotheitis

 

 

Tämä tiedote on poikkeuksellisen tärkeä ja ajankohtainen.

Pyydän, että luet sen, vaikka olisit väsynyt tai kiireinen, sillä Athos-Säätiön Luostarikeskus Panagian toiminnan jatkuminen on todellisesti uhattuna.

Meille annettu takaraja toimia on 1.2.2022 mennessä. Siksi asiallamme on kiire.

 

Jättäydymme Jumalan kaitselmuksen varaan.

Panagian yhteisön puolesta,

Hannu Pöyhönen

Athos-Säätiön toiminnanjohtaja

 

 


Panagia

 

LÄMMIN KIITOS TEILLE,
JOTKA OLETTE TUKENEET JUMALANÄIDILLE OMISTETTUA PANAGIAA
TUHANSIN ERI TAVOIN LÄHES YHDEKSÄN VUODEN AJAN.
TEITÄ ON SEKÄ TAISTELEVASSA ETTÄ RIEMUITSEVASSA SEURAKUNNASSA.
JUMALAN KUNNIAKSI TE OLETTE UHRANNEET -
PALKITKOON TEIDÄT JUMALA.

 


 

Panagia on parhaillaan historiansa vaikeimmassa tilanteessa, ainakin taloudellisesti. Vielä koronarajoitustenkin hankaloittaessa elämää monin tavoin se ei ole pystynyt hoitamaan pankkilainojaan kahteen vuoteen. Nyt pankki on tehnyt meidän kannaltamme ikävän, mutta sinänsä ymmärrettävän päätöksen siirtää maksamattomat pankkivelkamme perintään helmikuun 2022 alussa. Mikäli niin käy, se tietää lainojemme irtisanomista. Vaikka pankin mukaan tämä ei sinänsä merkitsekään toimintamme päättymistä, toteutuessaan se silti vaikeuttaisi sitä paljon, inhimillisesti katsottuna jopa kenties kuolettavasti.

Siksi pyydämme Teitä:

Jos pystyt ja olet halukas panostamaan Panagian tulevaisuuteen, lähetä meille tukesi seuraavin tiedoin:

Tilinomistaja: Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö
Tili: FI26 5680 0020 4568 16 (OP)
Viite: 7799
Summa: (Kunkin itse vapaasti määrittelemä)

Pyydämme vielä, että lahjoittajat lähettäisivät sähköpostitse yhteystietonsa* meille toimittaaksemme heille kustannuksetta pyhän Sofronin kirjan "Hengestä ja elämästä". Tukemalla meitä lahjoittaja keräysteknisesti ostaa sen sponsorihintaan.

Vaikka et pystyisikään auttamaan meitä tai autat meitä mahdollisuuksiisi nähden jo maksimaalisesti, älä pahennu tähän tempaukseemme vaan pyri kohtaamaan se hyvin ajatuksin. Lausu puolestamme myös rukous Jumalalle, että Hän sytyttäisi halun auttaa Panagiaa niiden sydämessä, joilla tässä tilanteessa on mahdollisuus siihen.

*yhteystiedot: nimi, postiosoite, matkapuhelinnumero

 


 

HIEMAN HISTORIAA: Mistä kaikki alkoi?

Athos-Säätiön tarina alkoi kutoutua 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, kun allekirjoittaneen tavoin monet ortodoksista teologiaa opiskelevat vierailivat Pyhällä Vuorella. Athoksen Isät tekivät meihin syvän vaikutuksen valoisalla, helposti lähestyttävällä, henkistä hyvinvointia huokuvalla persoonallaan, joka oli lujasti ankkuroitunut Jumalaan. Katkeamaton yhteys Jumalaan oli heidän ainoa pyrkimyksensä mutta samalla he olivat syvästi kiinnostuneita kohtaamistaan ihmisistä ja valmiit osallistumaan heidän elämäänsä rukouksen kautta.

Yksi selkeä merkkipaalu Suomen ja Athosvuoren välillä oli kahden suomalaisen hakeutuminen kilvoittelemaan sinne 1990-luvun viimeisinä vuosina, erityisesti hyvän ystävämme, nykyisen pappismunkki Joosefin. Hänen kauttaan meille syntyi yhteys aluksi Filotheoksen luostarin ja myöhemmin Pyhän Andreaan skiitan johtajana toimivaan arkkimandriitta Efraimiin, joka isä Joosefin vuoksi kiinnostui maastamme ja oli valmis pyyteettömästi auttamaan täällä eläviä ortodokseja, jos tarvetta sellaiseen ilmenisi...

Koska me tuolloin Joensuussa eläneet halusimme pitää yhteyttä toisiimme myös elämäntilanteiden ja asuinpaikkakuntien vaihtuessa, perustimme Suomeen vuonna 2001 ortodoksisen yhdistyksen, joka sai nimekseen Pyhän Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö, meille läheiseksi tulleen Filotheoksen luostarin tunnetuimman pyhän mukaan. Veljestön puitteissa aloimme julkaista keskeistä ortodoksista hengellistä kirjallisuutta ja kokoontumaan kolmesti vuodessa jäsenkokouksiin joko Valamon luostarissa tai Joensuun ortodoksisella seminaarilla. Näissä jäsenkokouksissa kypsyi haave omasta paikasta, jossa voisimme vapaasti kokoontua milloin ja miten usein halusimme. Hyvin pian siihen alkoi myös yhdistyä haave Suomeen perustettavasta athoslaisesta luostarista.

Itse asiassa ensimmäisen aloitteen Suomeen perustettavasta luostarista, joka noudattaisi Athosvuoren käytäntöjä ja järjestyisi jonkin siellä olevan luostarin alaisuuteen, me teimme piispainkokoukselle jo vuonna 2005...(jatkuu)

- KATKELMIA HANNU PÖYHÖSEN KIRJEESTÄ

"Athos-Säätiön Panagian yhdeksän vuotta"

 

 


 

HIEMAN NYKYHETKISTÄ ARKIPÄIVÄÄ: Millaista on luostarielämä luostarissa (tai siihen pyrkivässä paikassa)?

 

  • "Talviaurinko paistaa kauniisti kuilun partaalle. Olo on kuitenkin paljon rauhallisempi kuin ensimmäisten vuosien tiukoissa paikoissa. Kaikkeen tottuu, kokemus opettaa ja elämä antaa suhteellisuuden tajua. Monien tuntemiemme ihmisten vaikeudet, sairaudet ja kuolemat laittavat asioita oikeaan valoon. Mikä on lopullinen määrittäjä? Samalla päivät kuluvat pitkälti katkenneiden hakeruuvien tai muiden tulipalojen kanssa yhtäältä sekä vähemmän dramaattisen lumen kolaamisen ja sen sellaisten kanssa toisaalta sekä edelleen päivittäisissä jumalanpalveluksissa ja toivottomassa yrityksessä pitää yllä jotain omaa rukouselämää."

 

  • "Ensiarvoinen kysymys on, miten me siihen suhtaudumme, pidämmekö suhteemme Kristukseen ensisijaisena tapahtuipa, mitä hyvänsä. Elämä on kuolemista. Onko sillä arvoa ja mistä sen arvo tulee?Ainoa ratkaisu on siinä, että löydämme sisimmästämme viisauden, päätöksen, että emme elä tämän maailman aatteiden mukana vaan seuraamme Kristusta”, sanoo isä Sofroni (Saharov)..."

 

 

- KATKELMIA H. ALEX SAULAMON KIRJEESTÄ

"Tämän maailman viisaus ei voi muuttaa maailmaa"

 

Risti ja kukat